Productenraming 2019 - 2022

Programma 11 Beheer openbare ruimte

Bedragen x 1.000

Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Beheer openbare ruimte

Baten

23.975

24.220

24.431

24.857

Lasten

39.065

40.381

40.105

40.315

Totaal programma

-15.090

-16.161

-15.674

-15.458

Collegeproducten

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Baten

22.258

22.504

22.715

23.141

Lasten

36.501

37.824

37.590

37.807

Totaal Beheer en onderhoud openbare ruimte

-14.243

-15.320

-14.875

-14.666

Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed

Baten

1.716

1.716

1.716

1.716

Lasten

1.787

1.777

1.746

1.739

Totaal Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed

-71

-61

-30

-23

Geo-informatie

Baten

Lasten

777

780

770

769

Totaal Geo-informatie

-777

-780

-769

-769

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 39.065

9,4 %

Baten

€ 23.975

5,7 %