Productenraming 2019 - 2022

Programma 10 Wonen en Leefomgeving

Bedragen x 1.000

Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Wonen en Leefomgeving

Baten

27.156

33.815

26.541

23.995

Lasten

33.696

40.427

31.853

29.372

Totaal programma

-6.540

-6.611

-5.312

-5.378

Collegeproducten

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Baten

26.406

33.504

26.541

23.995

Lasten

30.780

37.929

30.480

28.004

Totaal Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

-4.375

-4.424

-3.939

-4.009

Cultuurhistorische archeologische waarden

Baten

42

Lasten

495

319

319

319

Totaal Cultuurhistorische archeologische waarden

-453

-319

-319

-319

Passend woningaanbod

Baten

Lasten

338

490

521

517

Totaal Passend woningaanbod

-338

-490

-521

-517

Omgevingskwaliteit

Baten

708

311

Lasten

2.082

1.688

533

533

Totaal Omgevingskwaliteit

-1.374

-1.377

-533

-533

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 33.696

8,1 %

Baten

€ 27.156

6,5 %