Productenraming 2019 - 2022

Programma 9 Verkeer en bereikbaarheid

Bedragen x 1.000

Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Verkeer en Bereikbaarheid

Baten

4.209

4.269

4.269

4.092

Lasten

3.660

3.598

3.561

3.190

Totaal programma

549

671

708

902

Collegeproducten

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Bereikbare en verkeersveilige stad en regio

Baten

486

486

486

486

Lasten

1.244

1.330

1.317

1.304

Totaal Bereikbare en verkeersveilige stad en regio

-758

-844

-831

-818

Parkeervoorzieningen

Baten

3.723

3.784

3.784

3.606

Lasten

2.416

2.268

2.244

1.886

Totaal Parkeervoorzieningen

1.307

1.516

1.539

1.720

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.660

0,9 %

Baten

€ 4.209

1,0 %