Productenraming 2019 - 2022

Programma 8 Ontwikkeling centrumstad

Bedragen x 1.000

Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Ontwikkeling Centrumstad

Baten

9.961

8.443

10.401

20.370

Lasten

22.008

20.532

22.666

32.161

Totaal programma

-12.048

-12.089

-12.265

-11.791

Collegeproducten

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Grootstedelijke functies

Baten

1.142

1.142

1.042

1.042

Lasten

10.129

10.234

10.216

10.133

Totaal Grootstedelijke functies

-8.987

-9.092

-9.174

-9.091

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit

Baten

8.819

7.301

9.359

19.328

Lasten

11.858

10.277

12.429

22.007

Totaal Verbeteren ruimtelijke kwaliteit

-3.040

-2.976

-3.070

-2.679

Venlo studentenstad

Baten

Lasten

21

21

21

21

Totaal Venlo studentenstad

-21

-21

-21

-21

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 22.008

5,3 %

Baten

€ 9.961

2,4 %