Productenraming 2019 - 2022

Programma 7 Sport- en Cultuurbevordering

Bedragen x 1.000

Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Sport- en Cultuurbevordering

Baten

3.143

3.069

3.168

3.169

Lasten

9.020

7.819

7.615

7.301

Totaal programma

-5.877

-4.750

-4.447

-4.132

Collegeproducten

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Sportontwikkeling

Baten

412

412

412

412

Lasten

1.718

1.665

1.627

1.552

Totaal Sportontwikkeling

-1.306

-1.253

-1.215

-1.140

Sportvoorzieningen

Baten

2.691

2.617

2.716

2.716

Lasten

6.232

5.250

5.190

5.164

Totaal Sportvoorzieningen

-3.541

-2.633

-2.474

-2.447

Kleinschalig culturele initiatieven

Baten

40

40

40

40

Lasten

1.070

904

798

585

Totaal Kleinschalig culturele initiatieven

-1.031

-865

-758

-545

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 9.020

2,2 %

Baten

€ 3.143

0,8 %