Productenraming 2019 - 2022

Programma 6 Economie en Toerisme

Bedragen x 1.000

Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Economie en Toerisme

Baten

9.022

2.545

2.026

3.293

Lasten

14.121

6.797

6.368

7.624

Totaal programma

-5.099

-4.252

-4.341

-4.330

Collegeproducten

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Versterken regionale kennisinfrastructuur

Baten

420

150

Lasten

680

500

347

345

Totaal Versterken regionale kennisinfrastructuur

-260

-350

-347

-345

Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie

Baten

Lasten

1.508

1.504

1.600

1.597

Totaal Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie

-1.508

-1.504

-1.600

-1.597

Bevorderen toerisme

Baten

65

Lasten

567

572

572

572

Totaal Bevorderen toerisme

-502

-572

-572

-572

Ontwikkelen bedrijventerreinen

Baten

8.537

2.395

2.026

3.293

Lasten

11.366

4.221

3.848

5.110

Totaal Ontwikkelen bedrijventerreinen

-2.830

-1.826

-1.821

-1.817

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 14.121

3,4 %

Baten

€ 9.022

2,2 %