Productenraming 2019 - 2022

Programma 5 Onderwijs en Jeugd

Bedragen x 1.000

Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Onderwijs en Jeugd

Baten

4.674

4.673

4.128

4.128

Lasten

16.363

16.847

16.211

16.081

Totaal programma

-11.689

-12.174

-12.083

-11.953

Collegeproducten

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Adequate leeromgeving

Baten

134

132

181

181

Lasten

11.050

11.473

11.430

11.301

Totaal Adequate leeromgeving

-10.916

-11.341

-11.249

-11.119

Competentie ontwikkeling

Baten

3.559

3.559

2.964

2.964

Lasten

4.179

4.239

3.645

3.645

Totaal Competentie ontwikkeling

-621

-680

-680

-680

Toezicht op competentieontwikkeling

Baten

982

982

982

982

Lasten

1.134

1.136

1.135

1.135

Totaal Toezicht op competentieontwikkeling

-152

-154

-153

-153

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 16.363

3,9 %

Baten

€ 4.674

1,1 %