Productenraming 2019 - 2022

Programma 4 Zorg en Welzijn

Bedragen x 1.000

Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Zorg en Welzijn

Baten

5.354

5.351

5.303

5.295

Lasten

130.424

128.968

129.736

129.305

Totaal programma

-125.069

-123.617

-124.432

-124.010

Collegeproducten

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Sociale Basisondersteuning

Baten

1.683

1.650

1.650

1.650

Lasten

24.198

24.020

23.933

23.733

Totaal Sociale Basisondersteuning

-22.515

-22.371

-22.283

-22.083

Beschermd wonen

Baten

1.800

1.800

1.800

1.800

Lasten

43.286

42.687

42.687

42.687

Totaal Beschermd wonen

-41.486

-40.887

-40.887

-40.887

Sociale Wijkteams

Baten

1.265

1.294

1.247

1.239

Lasten

56.380

55.700

56.556

56.523

Totaal Sociale Wijkteams

-55.116

-54.406

-55.309

-55.284

Gezondheid van burgers

Baten

607

607

607

607

Lasten

6.559

6.560

6.560

6.362

Totaal Gezondheid van burgers

-5.953

-5.953

-5.953

-5.755

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 130.424

31,2 %

Baten

€ 5.354

1,3 %