Productenraming 2019 - 2022

Programma 3 Participatie en Werkgelegenheid

Bedragen x 1.000

Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Participatie & werkgelegenheid

Baten

48.434

48.449

48.434

48.434

Lasten

76.609

76.275

75.869

75.865

Totaal programma

-28.175

-27.826

-27.435

-27.431

Collegeproducten

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Arbeidsmarktparticipatie

Baten

1.213

1.228

1.213

1.213

Lasten

19.940

19.465

19.060

19.059

Totaal Arbeidsmarktparticipatie

-18.727

-18.237

-17.847

-17.847

Inkomensondersteuning

Baten

47.136

47.136

47.136

47.136

Lasten

49.080

49.293

49.293

49.289

Totaal Inkomensondersteuning

-1.944

-2.157

-2.157

-2.153

Armoedebeleid

Baten

85

85

85

85

Lasten

7.588

7.517

7.516

7.516

Totaal Armoedebeleid

-7.503

-7.432

-7.431

-7.431

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 76.609

18,3 %

Baten

€ 48.434

11,6 %