Productenraming 2019 - 2022

Programma 1 Bestuur en publieke dienstverlening

Bedragen x 1.000

Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Bestuur & Publieke dienstverlening

Baten

5.372

5.161

5.235

5.132

Lasten

10.098

9.569

9.692

9.612

Totaal programma

-4.726

-4.408

-4.457

-4.480

Collegeproducten

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Bestuur

Baten

144

144

144

144

Lasten

4.559

4.563

4.504

4.500

Totaal Bestuur

-4.416

-4.419

-4.360

-4.356

Publieke informatievoorziening

Baten

Lasten

Totaal Publieke informatievoorziening

Levenszaken

Baten

2.316

2.105

2.179

2.076

Lasten

2.681

2.142

2.326

2.252

Totaal Levenszaken

-366

-37

-147

-176

Gemeentearchief

Baten

10

10

10

10

Lasten

1.023

1.025

1.024

1.022

Totaal Gemeentearchief

-1.013

-1.015

-1.014

-1.012

Regionale samenwerking

Baten

309

309

309

309

Lasten

632

633

633

633

Totaal Regionale samenwerking

-323

-324

-324

-324

Werken voor derden

Baten

2.594

2.594

2.594

2.594

Lasten

1.201

1.206

1.206

1.206

Totaal Werken voor derden

1.392

1.388

1.388

1.388

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 10.098

2,4 %

Baten

€ 5.372

1,3 %